Bæredygtige pakkeløsninger med merværdi

07-11-2018

MULTIVAC på FachPack 2018 i Nürnberg (Hal 1, Stand 221)

Vejle, d. 11. juli 2018 – På Fachpack i Nürnberg i dagene 25.27. september præsenterer MULTIVAC et komplet program af pakkeløsninger til fødevarer og nonfood produkter. I fokus er pakkekoncepter, der imødekommer de stigende krav til let genbrug og ressourcebesparelser. MULTIVAC viser en R 105 MF skinpakningsmaskine og en T 800 traysealer, integreret i en fuldautomatisk linie, begge med gen-anvendelige materialer baseret på papirfibre. I øvrigt vises den nye generation af dybtrækningsmaskiner, X-line, med fremtidens digitaliserede produktionsteknologi vha. sensorsystemer, som sætter nye standarder i markedet.

 

MultiFreshTM karton-applikation på traysealere

MULTIVAC udstiller en T 800 traysealer integreret i en automatisk linie til fremstilling af MultiFreshTM skinpakker i forskåret karton. Der kan anvendes forskåret karton med forskellig vægt og svejseegenskaber og barrierelag. Pakkerne kan designes, så slutbrugeren kan skille kartondelen fra plastbarrierelaget før det sendes til genanvendelse.

I traysealerlinien indgår en multifunktionel GMS 520 singlecut kødportioneringsenhed fra TVI, der kan forarbejde alle typer rødt kød og fjerkræ ved lave produktionsomkostninger pr. enhed uanset konsistens og samtidig vægt og produktoptimeret. Etikettering sker med et L 310 bånd-anlæg, der påsætter rundt-om-etiketter på pakkerne. Derudover er der integreret en blæseapplikator til påsætning af salgsfremmeetiketter, som i stigende grad anvendes til ferske fødevarer.

 

MultiFresh™ karton på dybtrækningsmaskiner

Fremstilling af MultiFresh™ pakker i karton på dybtrækningsmaskiner vises på R 105 MF. Her produceres med materialer fra rulle, hvilket betyder bedre udnyttelse af materialet end ved forskåret materiale. Pakkedesign rækker fra ikke-formede pakker til formede pakker med større formdybde, hvori der kan pakkes produkter med forskellig højde og form.

 

Nye standarder i dybtræk: X-line

Med de mange innovative features opnår kunderne stor merværdi med den nye X-line generation af dybtrækningsmaskiner i form af pakkekvalitet, processikkerhed, kapacitet og en fremtidssikret løsning. Med et unikt sensorsystem fremstiller maskinen pakker i kvalitetsmæssig sær-klasse uden spild under opstart, idet maskinen på forhånd er optimeret vha. af den såkaldt Pack Pilot; parametrene justeres således til det optimale via sensorsystemet. Kunden opnår betydelige besparelser på produkt, pakkematerialer og produktionstid – og samtidigt højere proces-sikkerhed og større udbytte. Det innovative værktøjssystem og intuitive betjeningskoncept bidrager også til høj processikkerhed. Den nye Multi Sensor styring sikrer opretholdelse af optimeret nonstop mode.
De løbende tilvejebragte procesdata danner grundlaget for MULTIVAC Smart Services, der gør pakkeprocessen endnu mere effektiv. X-line er forberedt til Industry 4.0, forebyggende vedligeholdelse, tilstandsovervågning, benchmarking og analysegenerering af OEE.

 

Økonomisk løsning til formskårne pakker, også i små serier

R 145 dybtrækkeren med den innovative BAS 20 skæreenhed sikrer økonomisk fremstilling af formskårne pakker, også i små serier. Korte opstartstider betyder høj grad af fleksibilitet med hensyn til pakkede-sign, format og pakkematerialer. BAS 20 kan designes til at skære uden kantstrimler og bidrager i væsentlig grad til at reducere materialeforbruget og dermed lavere pakkeomkostninger.

 

Etiketterings- og kontrolløsninger

MULTIVAC udstiller 3 løsninger til etikettering og kontrol: L 35x serien, specielt til påsætning af forseglingsetiketter på åbne ender i foldepak-ker som f.eks. pakkeindlæg. L 352 modellen vises på FachPack med en labeldispenser, der påsætter forseglingsetiket og selvmailer på bagsiden af pakkeindsatser samt etiketter på forside af produktet og yderligere en etiket på bagsiden.
L 352 kan monteres på foldemaskiner fra forskellige leverandører og kan køre med papirbaserede materialer. Central højdejustering på maskinrammen gør, at dispenseren hurtigt kan indstilles til forskellige arbejdshøjder, mens separate servodrev til over- og undertransportbånd gør justering til forskellige papirtykkelser og formater mulig. Skift til andre etiketbredder og –positioner sker vha. dispenserkanter, som nemt skiftes sammen med specielle formatplader til kliksystemet. Afhængig af det foldede produkt opnår kunden hastigheder på op til 12.000 enheder pr. time.

MULTIVAC viser I 410 visionsystemet. Højopløsnings- og højdejusterbare liniescannere samt stærk billedbehandling sikrer opnåelse af pålidelig etiket- og kvalitetskontrol. Anvendelsesområderne udgør både fuldstændig pakkekontrol samt tilstedeværelse og position på etiketterne og kontrol af trykt tekst – hvilket omfatter mønster- og karakterverifikation samt kontrol af læsbarhed og koder. Den progressive billedoptagelsesteknologi sikrer, at billeder i høj opløsning overføres og verificeres selv ved høj hastighed under pakkeprocessen.

Desuden præsenteres en I 211 checkvægt med integreret metaldetektor. Den anvendte detektorkode arbejder med multisimultan frekvens og giver øget følsomhed. De mindste fremmedlegemer kan detekteres, selv ved højt produktivitetsniveau. 

banderole_Salat0151_rund.jpg:
44.67 KB JPG

JPG Download