MULTIVAC tar över FRITSCH Group

07-02-2019

MULTIVAC tar över FRITSCH Group och expanderar utbudet av lösningar för bageribranschen.

FRITSCH är en ledande tillverkare av bageriutrustning med huvudkontor i tyska Markt Einersheim. Produktutbudet består av högpresterande utrustning och banbrytande teknik för degformning och bearbetning. FRITSCH erbjuder lösningar för företag av alla storlekar - från bordsenheter till utrustning för storskalig industriell produktion. Över hela världen tillverkas högklassiga bageriprodukter med FRITSCH-maskiner. Genom övertaget av FRITSCH Group, kompletterar MULTIVAC sitt lösningsutbud så att man i framtiden även kan erbjuda kompletta produktionslinjer från en leverantör även till bagerisektorn.

“Övertagandet av FRITSCH är ytterligare ett viktigt steg för MULTIVAC där vi utvidgar vårt utbud av integrerade lösningar för process och förpackning av livsmedel. Tack vare processlösningarna från FRITSCH, kan vi fortsätta vår expansion och närvaro inom bagerisektorn där vi under
de senaste åren redan har kunnat genomföra några mycket utmanande projekt för automatiserade förpackningslösningar” förklarar Christian Traumann, direktör och koncernchef för MULTIVAC.

FRITSCH grundades 1926 och ägs för närvarande av den fjärde generationen Fritsch. Företaget, som har sin bas i Markt Einersheim, har under flera decennier utvecklats till en mycket innovativ producent av bageriutrustning. 2018 genererade FRITSCH en omsättning på ungefär 80 miljoner euro och har för närvarande ca 600 anställda, men i mitten av april i år tvingades man att ansöka om konkurs. FRITSCH har egna dotterbolag i Ryssland, Polen, Storbritannien och USA, och har även ett världsomspännande försäljnings- och servicenätverk, som säkerställer närheten till kunderna. Som ett resultat av övertagandet blir nu FRITSCH del av en stark koncern vilket möjliggör den fortsatta verksamheten till förmån intressenter och kunder.

Integrationen av företaget i MULTIVAC-koncernen startar omedelbart. Produktionen och utvecklingen av FRITSCH-utrustning kommer att fortsätta i Markt Einersheim. FRITSCH har där även ett Teknikcenter, i vilket kundtester görs och där skräddarsydda produkter och recept utvecklas. Företagets produkter kommer att säljas via MULTIVAC's globala försäljnings- och servicenätverk. Investeringar kommer att göras i MULTIVAC's dotterbolag, där man skapar specialiserade för-säljningsteam för bagerisektorn så att man i framtiden kan erbjuda integrerade lösningar för produktion och förpackning av bageriprodukter.

Utöver ledningen på plats, kommer en ledningsgrupp från MULTIVAC att utses för att driva och utveckla bolaget, som en fristående verksamhet. “Vi är mycket glada över det framgångsrika övertagandet av FRITSCH-koncernen och är även övertygade om att vår ledningsgrupp kommer att bidra starkt till att få företaget på fötter igen. FRITSCH är en av marknadsledarna inom bageriutrusningsbranschen och har ett utmärkt rykte på marknaden. Vi ser stor synergipotential genom integrationen av FRITSCH produkter i MULTIVAC's linjelösningar, som till stor del kommer att bidra till en hälsosam utveckling av FRITSCH i framtiden,” säger Guido Spix, direktör and koncern-CTO/COO på MULTIVAC.

Med förbehåll för godkännande enligt kartellagstiftningen kommer övertagandet av FRITSCH-gruppen att träda i kraft den 1 augusti 2019.

MULTIVAC.jpg:
68.87 KB JPG

JPG Download